Zamíchat úlohy

Při zapnutí tohoto nastavení bude při každém pokusu o splnění testu pořadí úloh náhodně zamícháno.

Není zde žádná souvislost s použitím Náhodně vybraných úloh, jedná se pouze o to, v jakém pořadí se jednotlivé úlohy zobrazí.

Zamíchání úloh má studentům poněkud ztížit opisování.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Show this help in language: English