Ukázat správné odpovědi

Umožníte-li zobrazení správných odpovědí, ukáže se v rámci komentáře pro každou otázku i příslušná správná odpověď (zvýrazněná světlou barvou).

Rejstřík všech souborů nápovědy
Show this help in language: English