Přispěvatelé

Toto nastavení umožňuje určit, kdo může do databáze přidávat záznamy. Nastavení nemá vliv na to, kdo záznamy může číst.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Show this help in language: English