Opakované odevzdávání úkolů

Ve výchozím nastavení není studentům umožněno znovu odevzdat vypracování úkolu, jestliže je učitel již ohodnotil.

Pokud opakované odevzdání povolíte, studenti budou moci odevzdat nové vypracování úkolu i po provedeném hodnocení, a vy je budete moci ohodnotit znovu. Tímto způsobem můžete studenty postupně přivést ke zdokonalení jejich práce.

Tato možnost se pochopitelně netýká úkolů typu offline činnost.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Show this help in language: English