Celý název kurzu

Celý název kurzu je zobrazován nahoře na stránce kurzu a v seznamech kurzů.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Show this help in language: English